Regulamin Gry

Szczegółowy opis.

Rodzaje Kar:

1.1. Tymczasowa blokada konta (ban)

1.2. Stała blokada konta (ban)

1.3. Wykluczenie z oferty


Tymczasowa blokada.

Ad. 1.1. Tymczasowa blokada konta (ban) - czasowa blokada konta uniemożliwia logowanie na konto Gry.

Stała blokada.

Ad. 1.2. Stała blokada konta (ban) - stała blokada konta uniemożliwia logowanie na konto Gry.

Wykluczenie z oferty.

Ad. 1.3. Wykluczenie z oferty - skutkuje blokadą wszystkich powiązanych kont, zarówno w Grze, na Forum oraz na TS3. Nakładana jest blokada na MAC oraz IP.


Lista Przewinień i Kar.

2.1. Spam.

2.2. Wulgaryzmy i zniewagi.

2.3. Niedozwolone nazwy postaci.

2.4. Bug-using.

2.5. Niedozwolone oprogramowanie.

2.6. Handel w rzeczywistości.

2.7. Groźby odnoszące się do życia realnego.

2.8. Podszywanie się pod członka Zespołu Shenlong MT2.

2.9. Próba przejęcia konta osoby trzeciej.

2.10. Reklamowanie nieodpowiednich stron www.

2.11. Rozpowszechnianie poufnych danych.

2.12. Utrudnianie eventu.

2.13. Niedozwolona nazwa Gildii.

2.14. Niedozwolone logo Gildii.

2.15. Niedozwolona nazwa Sklepu.

2.16. Niedozwolona nazwa Zwierzaka.

2.17. Zbędne korzystanie z supportu.

2.18. Założenie nieuzasadnionego sporu na PayPal i/lub Homepay.

2.19. Multikonto.


Spam.

Ad. 2.1. Spamowanie, czyli wysyłanie niechcianych wiadomości, jest zabronione. Dotyczy również reklamowania stron www bez pisemnej zgody administracji oraz umieszczania linków referencyjnych do innych serwisów/gier.

Kara za pierwszym razem: Blokada konta na 3 tygodnie.

Kara za drugim razem: Stała blokada konta.

Spam - wysyłanie wiadomości niechcianych lub niepotrzebnych, niezwiązanych pośrednio z grą Metin2. Dotyczy również nazw sklepów, postaci oraz zwierzaków.


Wulgaryzmy i zniewagi.

Ad. 2.2. Obrażanie innych Graczy, używanie wulgaryzmów, a w szczególności obchodzenie cenzury, jest zabronione bez wyjątków. Szczególnie karalne jest łamanie Prawa polskiego i/lub prawa Unii europejskiej. Głoszenie treści rasistowskich, nieetycznych i/lub wulgarnych jest SUROWO zabronione! Dotyczy również nazw sklepów.

Kara za pierwszym razem: Blokada na 1 tydzień.

Kara za drugim razem : Blokada na 2 tygodnie.

Kara za trzecim razem : Blokada na 3 tygodnie.

Kara za czwartym razem : Blokada na 4 tygodnie.

Kara za piątym razem : Stała blokada konta.


Niedozwolone nazwy postaci.

Ad. 2.3. Używanie wulgarnych, obraźliwych bądź nieetycznych nazw postaci jest zabronione.

Kara za pierwszym razem: Stała blokada konta/Upomnienie.

Kara za drugim razem: Stała blokada konta.


Bug-using.

Ad. 2.4. Świadome wykorzystywanie błędów w celu uzyskania korzyści w grze jest zabronione (dotyczy również wyłudzania przedmiotów przy użyciu bugusingu).

Kara za pierwszym i kolejnym razem: Stała blokada WSZYSTKICH powiązanych kont (wykluczenie z gry).


Niedozwolone oprogramowanie.

Ad. 2.5. Zarówno używanie niedozwolonego oprogramowania jak i jego rozpowszechnianie jest zabronione. Przez niedozwolone oprogramowanie należy rozumieć wszelkie skrypty/programy/boty, które modyfikują interfejs gry, modyfikują pamięć podręczną gry lub rozwijają postać pod nieobecność Gracza.

Kara za pierwszym i kolejnym razem: Stała blokada WSZYSTKICH powiązanych kont (wykluczenie z gry).


Handel w rzeczywistości.

Ad. 2.6. Jakiekolwiek próby udane bądź nie, kupna i/lub sprzedaży i/lub wymiany jakiegokolwiek wirtualnego przedmiotu i/lub wirtualnych przedmiotów (np. kinah, zbroja, miecz itp.) z serwerów Shenlong MT2 za prawdziwe pieniądze i/lub za realny i/lub wirtualny przedmiot i/lub przedmioty z innego i/lub innych serwerów będą skutkowały blokadą wszystkich powiązanych kont na serwerach Shenlong MT2 zarówno w grze, na forum jak i na TS3 Shenlong MT2.

Kara za pierwszym i kolejnym razem: Stała blokada WSZYSTKICH powiązanych kont (wykluczenie z gry).


Groźby odnoszące się do życia realnego.

Ad. 2.7. Wszelkie groźby kierowane pod adresem Gracza/Graczy dotyczące życia realnego są surowo zabronione.

Kara za pierwszym i kolejnym razem: Stała blokada konta.


Podszywanie się pod członka Zespołu Shenlong MT2.

Ad. 2.8. Podszywanie się pod jakiegokolwiek z członków Zespołu Shenlong MT2 w celu uzyskania własnych korzyści jest zabronione. Dotyczy to również wszelkich wymuszeń pod pretekstem znajomości członka Zespołu, oraz samego posiadania nicku zawierającego w sobie człon 'GM', 'Admin' etc. lub w jakikolwiek inny sposób sugerującego jednoznacznie, że jest to postać uprzywilejowana.

Kara za pierwszym i kolejnym razem: Stała blokada WSZYSTKICH powiązanych kont (wykluczenie z gry).


Próba przejęcia konta osoby trzeciej.

Ad. 2.9. Próby pozyskania dostępu do konta innego Gracza począwszy od prośby o hasło, skończywszy na wszelkich ofertach pomocy przy wykorzystaniu nielegalnych środków, są zabronione. Punkt ten dotyczy także sytuacji, w których Gracz sam przyznaje się do używania kradzionego konta.

Kara za pierwszym i kolejnym razem: Stała blokada WSZYSTKICH powiązanych kont (wykluczenie z gry).


Reklamowanie nieodpowiednich stron www.

Ad. 2.10. Reklamowanie stron www zawierających hacki, keyloggery, wirusy, trojany, nielegalne/niebezpieczne oprogramowanie, treści pornograficzne, rasistowskie oraz łamiące polskie prawo i/lub prawo Unii Europejskiej jest zabronione.

Zabronione jest reklamowanie stron komercyjnych, o podobnej treści.

Kara za pierwszym i kolejnym razem: Stała blokada WSZYSTKICH powiązanych kont (wykluczenie z gry).


Rozpowszechnianie poufnych danych.

Ad. 2.11. Rozpowszechnianie przez Graczy informacji dotyczących poufnych danych Zespołu Shenlong MT2 i naszych Użytkowników, niezależnie od sposobu ich pozyskania, jest zabronione.

Kara za pierwszym razem: Stała blokada WSZYSTKICH powiązanych kont (wykluczenie z gry).


Utrudnianie eventu.

Ad. 2.12. Umyślne utrudnianie przeprowadzenia eventu, pomimo ostrzeżeń GM, jest zabronione.

Kara za pierwszym razem : Blokada konta na tydzień.

Kara za drugim razem : Stała blokada konta.


Niedozwolona nazwa Gildii.

Ad. 2.13. Posiadanie w nazwie gildii treści rasistowskich, nieetycznych, wulgarnych lub niezgodnych z polskim prawem jest zabronione. Szczególnie karalne jest łamanie Prawa polskiego i/lub prawa Unii europejskiej.

Kara za pierwszym razem: Upomnienie ustne oraz nakaz usunięcia gildii.

Kara za drugim razem: Zmiana nazwy gildii + stała blokada konta lidera.


Niedozwolone logo Gildii.

Ad. 2.14. Posiadanie w logo gildii treści rasistowskich, nieetycznych, wulgarnych lub niezgodnych z polskim prawem i/lub prawem Unii europejskiej jest zabronione.

Kara za pierwszym razem: Upomnienie ustne, nakaz zmiany loga.

Kara za drugim razem: Zmiana logo gildii + stała blokada konta lidera.


Niedozwolona nazwa Sklepu.

Ad. 2.15. Posiadanie w nazwie sklepu treści rasistowskich, nieetycznych, wulgarnych lub niezgodnych z polskim prawem jest zabronione. Szczególnie karalne jest łamanie Prawa polskiego i/lub prawa Unii europejskiej.

Kara za pierwszym razem: Blokada na 1 tydzień.

Kara za drugim razem : Blokada na 2 tygodnie.

Kara za trzecim razem : Blokada na 3 tygodnie.

Kara za czwartym razem : Blokada na 4 tygodnie.

Kara za piątym razem : Stała blokada konta.


Niedozwolona nazwa Zwierzaka.

Ad. 2.16. Posiadanie w nazwie zwierzaka (pet, koń, wierzchowiec, itp.) treści rasistowskich, nieetycznych, wulgarnych lub niezgodnych z polskim prawem jest zabronione. Szczególnie karalne jest łamanie Prawa polskiego i/lub prawa Unii europejskiej.

Kara za pierwszym razem: Blokada na 1 tydzień + zmiana nazwy zwierzaka.

Kara za drugim razem : Blokada na 2 tygodnie + usunięcie zwierzaka.

Kara za trzecim razem : Blokada na 3 tygodnie + usunięcie zwierzaka.

Kara za czwartym razem : Blokada na 4 tygodnie + usunięcie zwierzaka.

Kara za piątym razem : Stała blokada konta.


Zbędne korzystanie z supportu.

Ad. 2.17. Korzystanie z supporu w celu wyłudzania przedmiotów, zdobycia danych Administracji lub innych Użytkowników Shenlong MT2, ponaglenia i zwracanie uwagi o krótszy czas reakcji jest zabronione. Bezwzględnie banowane będą konta, których właściciele nie zachowają kultury osobistej. WSZELKIE WULGARYZMY I OBRAZY są zabronione.

Kara za pierwszym i kolejnym razem: Stała blokada konta.


Założenie nieuzasadnionego sporu na PayPal i/lub Homepay.

Ad. 2.18. Założenie sporu, który jest nieuzasadniony następuje wtedy, gdy Smocze Monety trafiły na wskazane konto, a mimo to został wszczęty spór. Takie postępowanie traktujemy jako formę wyłudzenia. W momencie rozpoczęcia sporu blokowane są wszystkie konta Użytkownika, który rozpoczął spór. Konta będą odblokowane wyłącznie po wycofaniu sporu.

Kara za pierwszym razem: Stała blokada WSZYSTKICH powiązanych kont (wykluczenie z gry).


Multikonto.

Ad. 2.19. Dozwolone jest posiadanie dwóch kont w grze. Każde kolejne konto będzie blokowane. W przypadku, gdy na jednym komputerze gra więcej, niż jeden Gracz należy zgłosić to Administracji przez Support Gry.

Kara za pierwszym i kolejnym razem: Stała blokada trzeciego i kolejnego konta.


Zespół Shenlong MT2 zastrzega sobie prawo, do zastosowania czasowej lub stałej blokady bez podania przyczyny, nawet w przypadku nie złamania żadnej z zasad wspomnianych w tym regulaminie. W przypadku poważnych wykroczeń możliwe jest wykluczenie Gracza z całej oferty Shenlong MT2, czyli jednoczesna blokada wszystkich kont (zarówno w grze jak i na forum).


      © 2016 - 2019 Shenlong. All Rights Reserved | Design by NT Media™

Top